Odaberite jezik

Zaštita na radu

Sukladno registriranoj djelatnosti te zakonskim ovlaštenjima Ispit d.o.o. obavlja posredovanje kod slijedećih usluga:

 • Vođenje poslova zaštite na radu u tvrtkama temeljem Ugovora sukladno Zakona o zaštiti na radu
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu
 • Osposobljavanje povjerenika za zaštitu na radu
 • Izrada pravilnika zaštite na radu
 • Izrada procjene opasnosti
 • Izrada procjene opasnosti za rad na računalima
 • Izrada planova evakuacije i spašavanja
 • Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacijskih i klimatizacijskih instalacija i postrojenja
 • Ispitivanje ispravnosti strojeva i uređaja za rad s povećanim opasnostima
 • Ispitivanje plinskih trošila
 • Ispitivanje ispravnosti kotlovskih i kompresorskih postrojenja
 • Ispitivanje ispravnosti novoizrađenih i uvezenih strojeva i uređaja za rad te osobnih zaštitnih sredstava
 • Ispitivanje uvjeta radne okoline (mikroklima, buka, rasvjeta)
 • Vođenje poslova zaštite na radu u tvtkama sukladno Zakona o zaštiti na radu
 • Mjerenje buke u radnim i životnim prostorima
 • Ispitivanje zvučne izolacije
 • Ispitivanje skloništa