Odaberite jezik

Zaštita prirode

Prema Zakonu o zaštiti okoliša, Zakonu o zaštiti zraka, Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, Pravilniku o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora i Pravilniku o katastru emisija u okoliš obavljamo posredovanje kod:

Mjerenje emisija štetnih tvari u zrak iz svih vrsta stacionarnih ispusta (tehnološki i energetski):

  • Krutih čestica
  • Dioksina i furana
  • Plinovitih onečišćenja
  • Kontrolno mjerenje (umjeravanje) krutih čestica i plinova

Prema Zakonu o zaštiti okoliša, Zakonu o zaštiti zraka, Pravilniku o katastru emisija u okoliš, te Planu intervencija u zaštiti okoliša obavljamo:

  • Izradu operativnih planova intervencije u zaštiti okoliša
  • Izrada katastra emisija u okoliš (u zrak i vode) iz mjerenja i emisijskih faktora

Naša oprema za mjerenje je u skladu sa svim normama i standardima koji su propisani Uredbom i Pravilnikom.